Chentannos in Cina

Presentazione Progetto Chentannos in Cina

OTTOBRE 2019 - Presentazione progetto Chentannos in Cina. Grazie al GAL distretto rurale Barbagia Mandrolisai Gennargentu e a Daniela Melis.